HİZMETLERİMİZ

Filmler
Televizyon Programları
Reklam Videoları

Uzun metrajlı sinema ve televizyon filmleri, televizyon program ve dizileri ile tanıtım ve reklam filmlerinin tüm yapım, finans, uluslararası networking ve iletişim aşamalarının gerçekleştirilmesi.

 

İçerik Üretimi ve Yönetimi

Güçlü içerik yaratım ekibi ile ürün/markaya uygun her türlü yazılı ve görsel içeriğin oluşturulması.

Televizyon Programları
Yayınlar

Yaratıcı Danışmanlık

Uzmanı olunan konularda, ürün/markaya katma değer sağlayacak her türlü açının yaratılması, bulunması, değerlendirilmesi. Uygun iş ortakları bulmaktan, uygulamaların denetlenmesine dek geniş bir yelpazede doğru ve güçlü markalaşmaya hizmet.

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

Başta Kültür-Sanat alanı olmak üzere, bir organizasyonun tamamı veya çeşitli organizasyonlar ile markalar için etkinlikler geliştirilmesi ve uygulaması. Gerçekleştirilecek olan organizasyon veya etkinliğin stratejik konumlamasının yapılması ve bu stratejik konumlamaya uygun olarak planlaması ve uygulaması.

Küresel Sorunlar Platformu

İnovatif Marka Stratejileri Geliştirme

Markaların “Efsanevi Kalıcı Marka” olma yolundaki startejik konumlandırma çalışmasının hem marka dinamiklerine hem de gelişen güncel ekonomik ve iletişim diline uygun olarak yapılması ve markanın “Stratejik Anayasa”sının oluşturulması. Bu “Stratejik Anayasa”ya uygun olarak stratejik iletişim planının çıkartılması, iç birimler ve iş ortakları ile uyumun sağlanması, geliştirilmesi, kurgulanması ve uygulaması.

Dijital ve Konvansiyonel İletişim Danışmanlığı

Bilinen yazılı ve görsel iletişim mecraları ile dijital iletişim ve sosyal medya için gerekli tüm stratejilerin geliştirilmesi, yeni fikir ve yaratıcı önerilerin geliştirilmesi ve uygulamaları.


Networking

Startejiye uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler için ulusal ve uluslararası basın, celebrity, akademi, sektör vb alanlarda doğru isimlerle buluşmaların sağlanması.

Deneyimsel Pazarlama

Gelişen trend’lere uygun olarak iletişimi yapılan ürün/markanın dijital ve konvansiyonel olarak deneyimlenmesini ve “kulaktan-kulağa” yayılmasını sağlayacak yaratıcı fikirlerin bulunması ve uygulanması.
Sponsorluk Yönetimi

Gelen sponsorluk tekliflerinin stratejiye uygun olarak değerlendirilmesi ve doğru uygulama ile raporlamasının sağlanması. Ürün/markaya startejilerine uygun sponsorların bulunması ve uygulanması.

Ünlü ve Sanatçı İşbirlikleri

Ulusal ve uluslararası ünlü isimler ile ürün/markanın doğru bir şekilde buluşturulması ve iletişimi.

Yayıncılık

Masaüstü ve dijital her türlü yayının gerçekleştirilmesi.